Provident Financial

Od roku 2010 zajišťujeme komplexní PR servis a Media Relations při komunikaci témat spojených s využíváním nebankovních úvěrů, vzděláváním a osvětou veřejnosti o běžných rizicích a možnostech při využívání nebankovních půjček. Připravujeme tiskové zprávy a podklady pro novináře, organizujme tiskové konference a neformální setkání s novináři, vytváříme PR články a poradny s finanční tematikou. Navrhujeme a realizujeme zákaznické průzkumy a mystery shoppingy.

V minulosti jsme realizovali průzkum neférových praktik nebankovních společností, který podpořil přijetí novely zákona o spotřebitelském úvěru s účinností od 25. února 2013. Praktickým dopadem našeho průzkumu bylo zrušení předražených telefonních čísel s předvolbou 900, zrušení bianko směnky a v zákoně se nově objevil zákaz ručení hmotným majetkem, který několikanásobně převyšuje jistinu. Za projekt jsme v roce 2013 získali ocenění v soutěži vyhlašovanou Asociací Public Relations Agentur (APRA).