OZO Ostrava

Pro společnost OZO Ostrava jsme zajišťovali v letech 2008 – 2016 PR servis a komunikaci témat spojených s odpadovým hospodářstvím ve svozové oblasti OZO Ostrava. Součástí naší práce byla i realizace reklamních a mediálních kampaní zaměřených na propagaci ekologického nakládání s odpady s důrazem na separaci odpadů.

V roce 2014 jsme vytvořili kampaň 3Ď, která vtipnou a hravou formou propagovala třídění odpadu. Zábavná hra byla určena všem věkovým kategoriím a vzbudila velký zájem nejen u veřejnosti, ale i v médiích.