Povodí Odry

Od roku 2007 poskytujeme státnímu podniku Povodí Odry PR servis a zajišťujeme krizovou komunikaci témat spojených s vodohospodářstvím, správou vodních toků a velkých vodních děl (zejména co se týče přípravy stavby přehrady Nové Heřminovy).

V minulosti jsme kupříkladu zajišťovali krizovou komunikaci reagující na zatopení bývalé chemičky Ostramo Vlček v Ostravě po ničivých povodních v roce 1997. Následoval dlouholetý soudní spor, ve kterém bylo Povodí Odry, s. p., žalováno o náhradu škody ve výši 16 miliard korun. Letitý spor nakonec skončil pro Povodí Odry úspěchem.