POŘÁDÁNÍ AKCÍ

Připravíme a zrealizujeme pro vás firemní akce, konference či akce pro širokou veřejnost. Vytvoříme návrh, programovou náplň i scénář včetně následného technického a produkčního zajištění akce.

PUBLIC RELATIONS

Máme přehled o regionálních i celostátních médiích. Pomůžeme vám zorientovat se na tuzemském trhu a vybereme pro vás média, která budou nejvhodnější s ohledem na zamýšlený cíl komunikace.

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Téměř každá firma se občas setká s krizovou komunikací. Naším úkolem je předcházet vypuknutí krize tím, že ji včasně odhalíme pomocí monitoringu informačních toků.

REKLAMNÍ KAMPANĚ

Ušijeme vám reklamní kampaň na míru, a to od jejího kreativního návrhu přes kompletní reklamní servis až po samotnou realizaci kampaně a zhodnocení jejích výsledků.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Sociální sítě jsou jedním z důležitých pilířů komplexní komunikace se stávajícími i novými fanoušky (zákazníky). Vhodnou komunikací na Facebooku a dalších sociálních sítích můžete posílit svou firemní značku a zvýšit ekonomickou úspěšnost firmy.