Popelářský den

Pro společnost OZO Ostrava jsme zajišťovali v letech 2008-2016 PR servis a komunikaci témat spojených s odpadovým hospodářstvím ve svozové oblasti OZO Ostrava. Součástí naší práce byla i realizace reklamních a mediálních kampaní zaměřených na propagaci ekologického nakládání s odpady s důrazem na separaci odpadů.

V říjnu 2015 jsme realizovali Popelářský den. Pro tuto akci určenou široké veřejnosti (primárně rodinám s dětmi) jsme zajišťovali vytvoření kreativního návrhu a celkovou produkci zábavného odpoledne včetně techniky (tj. vše od vypracování programového scénáře, přes stavbu pódia, TV přenos až po catering).