Philip Morris ČR

Mezi léty 2000-2010 jsme pro společnost Phillip Moris ČR zajišťovali PR služby a CSR projekty. Mezi naše počiny kupříkladu patří:

Aliance proti domácímu násilí (2007): Projekt proti domácímu násilí realizovaný ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí. Naším úkolem bylo podporovat informovanost odborné i široké veřejnosti o problematice domácího násilí. Naše aktivity vyústily v prosazení legislativního návrhu na ochranu před domácím násilím, který Parlament ČR přijal 1. 1. 2007 (zákon č. 135/2006 Sb.).

Aliance zákon 18 (2008): Projekt zaměřený na prevenci kouření nezletilých, jehož součástí byla realizace osvětových programů v maloobchodech s tabákovými výrobky.