Nová tramvaj Poruba

Pro tento projekt nových tramvajových tratí na 7. a 8. ostravský obvod zajišťujeme od roku 2017 celkový PR servis včetně zřízení a správy webových stránek a facebookového profilu „Nová tramvaj Poruba“.