Eurovia CS

Mezi léty  2008-2014 jsme zajišťovali krizovou komunikaci k tragické vlakové nehodě ve Studénce, k níž došlo v srpnu 2008, a dále komunikaci s širokou veřejností o příčinách reklamace dálnice D47 ze strany ŘSD. Podařilo se nám dosáhnout vyrovnaného názoru veřejnosti na účast společnosti Eurovia CS v obou případech.

Pro Eurovii jsme rovněž realizovali slavnostní akty u příležitosti zahájení, resp. ukončení vybraných staveb (např. kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava, napojení cesty I11 v Mokrých Lazcích apod.). Kompletní produkční servis obsahoval zajištění techniky, pódia, rautu, hostesek a technického personálu.