VIAOVA 750

V roce 2017 jsme vytvořili a zorganizovali zábavně vědomostní hru o historii města Ostravy s názvem VIAOVA 750, která byla součástí celoročních oslav města u příležitosti 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě. V rámci projektu jsme měli na starosti organizační zajištění finále a superfinále hry, vypracování 150 vědomostních otázek, přípravu 30 praktických úkolů a odbornou oponenturu finálních vědomostních otázek s odbornými poradci.

Pro akci jsme rovněž zajišťovali celkový PR servis, výrobu webové prezentace a mobilní aplikace hry. Vytvářeli jsme obsah pro webové stránky, připravovali jsme a realizovali jsme online i outdoorovou kampaň, podíleli jsme se na grafické přípravě elektronických bannerů a tištěných materiálů včetně jejich distribuce.