PR servis

Komunikační strategie

 • mediální audit
 • analýza trhu a konkurence
 • vypracování a vedení individuální komunikační strategie
 • vymezení cílových skupin
 • příprava témat a příběhů pro média

Krizová komunikace

 • okamžité vytváření krizových strategií
 • konzultace mediálních vystoupení pro představitele společnosti
 • servis pro novináře 24 hodin denně 7 dní v týdnuVztahy s médii
 • servis tiskového mluvčího
 • příprava a distribuce tiskových sdělení a pozvánek pro média
 • komunikace s novináři a příprava odpovědí na dotazy
 • organizace tiskových konferencí a neformálních setkání se zástupci médií
 • příprava presskitu
 • vytvoření a aktualizace medailistů
 • medialobbying

 Mediální tréninky

 • praktické cvičení včetně tréninku živých televizních a rozhlasových vystoupení
 • trénink představitelů společnosti na krizovou komunikaci s médii
 • příprava zaměstnanců společnosti jak reagovat na dotazy médií

Mediální analýzy

 • průběžný i jednorázový media monitoring
 • každodenní monitoring aktuálních mediálních výstupů
 • kvantitativní a obsahové analýzy mediálních výstupů