Ochrana osobních údajů 

SILVER B.C., s. r. o., Štítného 644/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČO 47683848 je správce osobních údajů, které v rámci své činnosti získá, ať už na základě souhlasu subjektu údajů nebo na základě plnění smlouvy či oprávněného zájmu. Osobní údaje jsou chráněny a zpracovávány v souladu s nařízením EU (GDPR). Osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme, mohou kdykoliv požádat (pokud je to podle zákona možné) o jejich výmaz nebo opravu. Kontakt pro změny v osobních údajích nebo dotazy a informace je info@silverbc.cz.