Tisková oznámení

 • 14.10.2011 Tisková zpráva
  Výlov rybníka Výtažník v Krnově

  Státní podnik Povodí Odry připravuje na 28. října 2011 tradiční podzimní výlov krnovského rybníka Výtažník v sousedství většího tzv. Petrova rybníka. Tento výlov bude zahájen zhruba v 9.30 hodin ráno a potrvá přibližně do 13.00 hodin. 

  Číst celou zprávu
  Oddělovač
 • 30.09.2011 Tisková zpráva
  Kdo třídí, zaslouží odměnu!

  Třídění odpadu se pro obyvatele Ostravy stává běžnou součástí jejich života. Jen za letošní půlrok se jim podařilo vytřídit o 500 tun více odpadu než za stejné období v loňském roce, což v přepočtu představuje čtyři miliony korun, které může město Ostrava dále ve prospěch svých občanů využít. OZO Ostrava se proto ve spolupráci se společností EKO-KOM rozhodlo poctivé třídiče odměnit a motivovat je k dalšímu poctivému třídění.

  Číst celou zprávu
  Oddělovač
 • 26.09.2011 Tisková zpráva
  Projekt Revitalizace povodí Olše zdárně ukončen

  Rozsáhlý projekt výstavby sítě kanalizace a čistíren odpadních vod Revitalizace povodí Olše byl po více než šesti letech usilovné práce zástupců osmi zúčastněných obcí ukončen. Projekt byl zahájen již v roce 2004, kdy také vznikl koordinátor tohoto projektu – Slezský vodohospodářský svazek.

   

  Číst celou zprávu
  Oddělovač
 • 21.09.2011 Tisková zpráva
  Postoje a zvyky občanů Ostravy k třídění domovního odpadu

  Koncem loňského roku rozdala společnost OZO Ostrava ve spolupráci se statutárním městem Ostravou tři tisíce setů tašek na třídění odpadu ve vybraných ostravských domácnostech. V květnu letošního roku provedla agentura Respond&Co šetření v těchto domácnostech s cílem zmapovat, jaké jsou postoje občanů Ostravy k třídění domovního odpadu a jak jejich zvyky separační tašky ovlivnily.  

  Číst celou zprávu
  Oddělovač
 • 16.09.2011 Pozvánka
  Postoje a zvyky občanů Ostravy k třídění domovního odpadu

  Společnost OZO Ostrava si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci, na které představí výsledky pilotního projektu s taškami na třídění odpadu v Ostravě, nazvanou: „Postoje a zvyky občanů Ostravy spojené s tříděním domovního odpadu“ : ověření možnosti rozšířit systém třídění komunálního odpadu ve městě až do domácností Ostravanů

  Číst celou zprávu
  Oddělovač
 • 08.09.2011 Tisková zpráva
  10. školní rok s Centrem odpadové výchovy

  OZO Ostrava již desátý školní rok provozuje Centrum odpadové výchovy, které se stará o environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu obyvatel Ostravy a dalších obcí. Prostřednictvím vzdělávacích programů o odpadech za dobu svého provozu proškolilo již přes 63 tisíc žáků. Centrum odpadové výchovy přitom není zaměřeno jen na děti, ale pořádá osvětové kampaně i pro dospělé a zájem o jeho činnost stále roste.  

  Číst celou zprávu
  Oddělovač