OZO OSTRAVA, s.r.o.

foto

Ostravská odpadová společnost

Se společností OZO Ostrava, která v Ostravě zajišťuje odvoz a zpracování odpadu, se zaměřujeme na komunikaci témat spojených s odpadovým hospodářstvím v Ostravě. Kromě plného PR servisu připravujeme pravidelné reklamní a mediální kampaně zaměřené na propagaci ekologického nakládání s odpady s důrazem na separaci odpadů.