SLEZSKÝ VODOHOSPODÁŘSKÝ SVAZEK – REVITALIZACE POVODÍ OLŠE

Projekt Revitalizace povodí Olše buduje kanalizaci a čistírny odpadních vod v osmi městech a obcích v povodí řeky Olše. Celý projekt přinese výrazné zlepšení životního prostředí a kvality vody v řece Olši. Projektu zajišťujeme publicitu, veškerý PR servis a komunikaci směrem k obyvatelům dotčených měst a obcí.